fredag 15 januari 2016

Hoppteknik, del 1

Som uppvärmningsövning sätter vi hunden precis framför ett så lågt ställt hinder som möjligt (alternativt en bom på marken). En liten bit efter är en oxer med höjden 25-30 cm. Hunden ska mellanlanda mellan det låga hindret och oxern för att sedan hoppa av. Målet är att hunden ska hoppa av lika långt från hindret som den landar och man får då justera  avstampet så att det blir så. 

För att genomföra nästa övning ställer vi upp fem hinder med 4-5 fots mellanrum och sätter hindren på 25 cm, max. Framför första hindret ligger en bom på lagom avstånd för att hunden ska få en bra ansats till första hindret. Hunden lämnas med framtassarna precis vid bommen och belöningen placeras efter sista hindret. Sedan ska hunden hoppa alla hindren med fint flyt och landa mitt emellan hindren varje gång. För att hunden inte ska kunna förutse hur övningen ska vara ändras hela tiden förutsättningarna. Belöningen flyttas, bommarna ligger varierande i kors eller på 25 centimeters höjd (olika varje gång) osv. Hunden ska alltså hela tiden vara medveten om vad den gör och inte göra något på rutin.

Den tredje övningen är uppbyggd på samma sätt som övning 2 med den skillnaden att det hela tiden blir längre mellan hindren. Mellan de två första hindren är det 3 fot. Mellan hinder 2 och 3 4 fot, sedan 5 och 6 fot emellan så att hunden behöver länga sina steg och hopp för varje hinder. Hunden måste återigen tänka.

För att göra det ännu klurigare för hunden kan man bygga upp övning 2 och 3 bredvid varandra och variera vilken övning man kör, samtidigt som man varierar varje kombination enligt ovan. På det viset blir det aldrig rutinartat för hunden och den måste tänka på hur den ska hoppa för att hoppa på bästa och smidigaste sättet.

För largehundar är det 6-7 fot mellan hinden i övning 2 och 6, 7, 8, 9 fot mellan i övning 3. Fortfarande ska hindren ligga på en maxhöjd på 25 cm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar