måndag 19 december 2016

Sitt fint

Sitt fint eller kanin är ett trick som många lär sina hundar. Det man kan tänka på är att hunden behöver träna upp nya muskler för att kunna sitta på det sättet så gå inte för fort fram. Har du dessutom en hund med lång rygg eller en hund med känslig rygg kanske du ska hoppa över det här tricket eller åtminstone inte träna för mycket vid samma tillfälle. 

Tricket går ut på att hunden ska sitta på rumpan och ha framtassarna i luften. Många hundar vill gärna ställa sig upp på bakbenen när man visar dem. Det beror oftast på att man har handen för högt upp. För att få rumpan att vara kvar i marken krävs att du har godis eller target nära hundens nos och att du sedan liksom "drar" hunden upp. I början belönar du minsta ansats till att hunden blir mer upprätt, en tass kanske lättar lite, så småningom lyfts en tass, sedan båda osv. Tänk på att belöna små steg som leder till det beteendet du vill ha. När du enkelt kan visa hunden till den position du vill ha kan du öka tiden den sitter successivt och du kan också, om du vill, lägga på ett verbalt kommando INNAN du visar hunden till position. 

Om du vill utveckla tricket kan du exempelvis låta hunden sitta fint uppepå olika föremål, instabila underlag, små/smala underlag osv. Du kan även be hunden utföra tricket på distans. 

Lycka till med din hundträning och kom ihåg - ha kul, då har hunden också kul 👊


fredag 12 februari 2016

Hoppteknik, del 3

Dags för sista delen i den här serien med hopptekniksövningar.

Övning 1
Lägg en leksak eller en synlig godis på ena sidan hindret och ställ dig tillsammans med hunden på den andra. Inte förrän hunden tittar på belöningen ger du hunden släppkommandot (hopp, okej, ja eller vad du använder) och låter hunden ta sin belöning. Förstärk gärna så att hunden verkligen förstår att den gjorde rätt. Repetera till hunden verkar förstå vad som förväntas av den och ställ dig på olika positioner i förhållande till hunden (längre ut, längre fram, på båda sidor osv) 

Övningen utvecklas genom att du vissa gånger tar bort belöningen och när hunden tittar på hindret får den sitt släppkommando och sedan belöning. Målet är att hunden ska förstå att den ska titta på hindret. På det viset blir det lättare för hunden att klara hindret i en bana än om den tittar på dig. 

Övning 2
Hindren står diagonalt. Där den ena hoppbommen börjar slutar den andra och det är 4-5 fötters mellanrum mellan hindren för små hundar, 6-7 fötter för större hundar. Hunden ska hoppa diagonalt över alla hindren och belöningen placeras så att hunden så småningom klarar målet att hoppa alla hindren på ett mjukt och smidigt sätt. Börja med några hinder om det är svårt i början och gör det så pass enkelt att hunden lyckas. 

 Övning 3
Visa hunden när du lägger belöningen vid X så att hunden vet att den är där. Gå sedan och sätt hunden vid H samtidigt som du själv ställer dig så att du kan springa vid sidan av hindren. När hunden tittar rakt fram, mot belöningen eller hindren ger du släppkommando och springer tillsammans med hunden mot belöningen. Målet är att hunden ska dra rakt på belöningen utan att titta på dig eller fråga dig vad den ska göra. Du kan även lära hunden kommandot "fram" som betyder just att hunden ska springa framåt vilket kan vara väldigt användbart på exempelvis målrakor på tävling. 

Höjden på hindren kan som i de flesta övningar variera men det är viktigt att inte ha för höga hinder utan det är viktigare att fokusera på att hunden hoppar mjukt och smidigt innan man höjer. 
Lycka till!

fredag 22 januari 2016

Hoppteknik, del 2

Den här gången fokuserar vi på att hunden ska kunna svänga tight med en bra hoppteknik.

Övning 1
Vi sätter hunden mitt framför hindret, vid bommen som ligger på marken. Belöningen läggs till höger eller vänster vid det bortre hinderstödet. Hunden ska alltså hoppa av mellan de vita bommarna och sedan hoppa mot sin belöning som ligger så att hunden ska hoppa i en sväng. Vi som förare står en liten bit framför hunden och ger hunden hoppkommando när den tittar mot hindret (alternativt mot belöningen). Genom att ge hunden hoppkommandot när den tittar på hindret lär vi hunden att titta mer mot hindren än på oss vilket i förlängningen hjälper hunden att få ett bra hindersug.

Övning 2
Hunden sitter parallellt med hindret med näsan åt ena hållet. Föraren kliver över hindret i en sväng och ställer sig med näsan i motsatt riktning och lägger belöningen bredvid sig (eller en liten bit framför). Hunden ska nu, på förarens kommando, hoppa som ett U och ta sin belöning som ligger mellan föraren och hindret. Helst ska hunden även här titta på belöningen eller hindret innan den får sitt hoppkommando. De gula bommarna är till för att vi som förare ska veta var vi ska stå. De behövs inte om man vet hur övningen ska genomföras. Självklart görs övningen även spegelvänt.

Övning 3
Hunden sätts i "innerkant" på ena sidan och belöningen läggs på andra sidan. Hunden ska nu så snävt som möjligt hoppa alla 3 hinder och mellanlanda mellan varje. Man kan behöva justera avstånden mellan hindren så att hunden klarar av det för att sedan minska avståndet när hunden blir duktigare och smidigare. 

Höjden i alla övningarna kan variera men tanken är att alla hundar ska kunna göra övning 1 och 2 på maxhöjd när de kan hoppa mjukt och fint. Höj inte förrän hunden klarar den lägre höjden.
Lycka till! 

fredag 15 januari 2016

Hoppteknik, del 1

Som uppvärmningsövning sätter vi hunden precis framför ett så lågt ställt hinder som möjligt (alternativt en bom på marken). En liten bit efter är en oxer med höjden 25-30 cm. Hunden ska mellanlanda mellan det låga hindret och oxern för att sedan hoppa av. Målet är att hunden ska hoppa av lika långt från hindret som den landar och man får då justera  avstampet så att det blir så. 

För att genomföra nästa övning ställer vi upp fem hinder med 4-5 fots mellanrum och sätter hindren på 25 cm, max. Framför första hindret ligger en bom på lagom avstånd för att hunden ska få en bra ansats till första hindret. Hunden lämnas med framtassarna precis vid bommen och belöningen placeras efter sista hindret. Sedan ska hunden hoppa alla hindren med fint flyt och landa mitt emellan hindren varje gång. För att hunden inte ska kunna förutse hur övningen ska vara ändras hela tiden förutsättningarna. Belöningen flyttas, bommarna ligger varierande i kors eller på 25 centimeters höjd (olika varje gång) osv. Hunden ska alltså hela tiden vara medveten om vad den gör och inte göra något på rutin.

Den tredje övningen är uppbyggd på samma sätt som övning 2 med den skillnaden att det hela tiden blir längre mellan hindren. Mellan de två första hindren är det 3 fot. Mellan hinder 2 och 3 4 fot, sedan 5 och 6 fot emellan så att hunden behöver länga sina steg och hopp för varje hinder. Hunden måste återigen tänka.

För att göra det ännu klurigare för hunden kan man bygga upp övning 2 och 3 bredvid varandra och variera vilken övning man kör, samtidigt som man varierar varje kombination enligt ovan. På det viset blir det aldrig rutinartat för hunden och den måste tänka på hur den ska hoppa för att hoppa på bästa och smidigaste sättet.

För largehundar är det 6-7 fot mellan hinden i övning 2 och 6, 7, 8, 9 fot mellan i övning 3. Fortfarande ska hindren ligga på en maxhöjd på 25 cm.